حصبه

  • Typhoid IgG/IgM Rapid Test

    تست سریع تیفوئید IgG/IgM

    تست سریع تیفوس IgG/IgM بر اساس اصل فنی روش غیر مستقیم است.کار با آن ساده است و نیازی به ابزار دقیق ندارد.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و تفسیر نتایج آسان است و تفسیر آن 10 دقیقه زمان می برد.بسیار پایدار، در دمای اتاق نگهداری می شود و تا 24 ماه اعتبار دارد.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.