تومور مارکرها

  • FOB Rapid Test Cassette colloidal gold method

    روش FOB کاست تست سریع طلای کلوئیدی

    کاست تست سریع FOB یک کیت تست مدفوع است که نیازی به ابزار دقیق ندارد.این کیت از اصل روش ساندویچ آنتی بادی دوگانه استفاده می کند.این روش ساده و قابل تفسیر است و نتایج را می توان در 5 دقیقه خواند.با حداقل تشخیص 100ng/ml بسیار حساس است و در تشخیص خونریزی دستگاه گوارش تحتانی بسیار دقیق است.