بیماری سل

  • Tuberculosis IgG IgM Rapid Test

    تست سریع IgG IgM سل

    تست سریع IgG/IgM سل بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.انجام آزمایش ساده است و در یک مرحله قابل انجام است.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و نتایج را می توان در 10 دقیقه خواند.پایدار است و تا 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.