استرپ A

  • Strep A Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن استرپتوکوک A

    تست سریع استرپتوکوک A از یک اصل واکنش آنتی بادی-آنتی ژن بسیار خاص استفاده می کند.نگهداری و حمل و نقل این محصول آسان است و تا 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.استفاده از آن ساده است، هیچ تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست، فقط یک نمونه و خواندن، آسان برای خواندن.تست سریع است و نتایج را می توان در 5 دقیقه خواند.این محصول بسیار دقیق، با حساسیت و ویژگی بالا است.