روتاویروس

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن روتاویروس

    تست سریع آنتی ژن روتاویروس یک کیت تست مدفوع است که نیازی به ابزار دقیق ندارد.این کیت از اصل روش ضد ساندویچ دوگانه استفاده می کند.استفاده از آن ساده و تفسیر آن آسان است.آزمایش سریع است و نتایج را می توان در 10 دقیقه تفسیر کرد.این محصول بسیار دقیق، با حساسیت و ویژگی بالا است.پایدار است و به مدت 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.