مونونوکلئوز

  • Mononucleosis(Mono)Rapid Test

    مونونوکلئوز (مونو) آزمایش سریع

    آزمایش سریع مونونوکلئوز از اصل واکنش آنتی بادی-آنتی ژن بسیار اختصاصی استفاده می کند.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تشخیص کیفی مستقیم و سریع، نتایج در 5 دقیقه، پایداری خوب، قابل نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ماه، حساسیت، دقت و ویژگی بالا.