مالاریا

  • Malaria P.f./Pan Antigen Rapid Test Cassette (Whole Blood)

    کاست تست سریع آنتی ژن مالاریا Pf/Pan (خون کامل)

    تست سریع آنتی ژن مالاریا Pf/Pv یک تست سریع و کیفی برای تشخیص افتراقی HRP2 مخصوص پلاسمودیوم فالسیپاروم و pLDH (پلاسمودیوم لاکتات دهیدروژناز) مخصوص پلاسمودیوم ویواکس در خون کامل انسان است.

  • Malaria P.f./Pan Antigen Rapid Test Cassette colloidal gold method

    مالاریا Pf/Pan آنتی ژن تست سریع کاست روش طلای کلوئیدی

    تست آنتی ژن مالاریا با استفاده از اصل فنی روش ساندویچ آنتی بادی دوگانه.این یک معرف سریع تشخیصی آزمایشگاهی برای تشخیص کیفی آنتی ژن های پلاسمودیوم در نمونه های خون کامل انسان است.این نه تنها در عرض 10 دقیقه تشخیص می دهد که آیا فرد به مالاریا آلوده شده است، بلکه مشخص می کند که آیا عفونت پلاسمودیوم فالسیپاروم است یا پلاسمودیوم فالسیپاروم.استفاده از آن ساده و تفسیر آن آسان است و حساسیت، ویژگی و دقت بالایی دارد.