بیماری عفونی

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن آدنوویروس

  تست سریع آنتی ژن آدنوویروس یک کیت تست مدفوع است که نیازی به ابزار دقیق ندارد.از اصل روش ضد ساندویچ دوگانه استفاده می کند.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد و نمونه به راحتی جمع آوری می شود.تست سریع است و نتایج را می توان در 10 دقیقه خواند.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

 • Syphilis Rapid Test Cassette

  کاست تست سریع سیفلیس

  تست سریع سیفلیس بر اساس اصل فنی روش ساندویچ دوتایی است.انجام آزمایش ساده است و در یک مرحله قابل انجام است.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و نتایج را می توان در 15 دقیقه خواند.پایدار است و تا 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.

 • HIV 12O Human Immunodeficiency Virus Rapid Test

  تست سریع ویروس نقص ایمنی انسانی HIV 12O

  تست سریع ویروس نقص ایمنی انسانی HIV 1/2/O از اصل واکنش آنتی بادی-آنتی ژن بسیار اختصاصی استفاده می کند.هیچ دستگاه خاصی مورد نیاز نیست، آسان برای کار؛تشخیص یک مرحله ای آنتی بادی های ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) نوع I (شامل زیرگروه M و زیرگروه O) و II در نمونه های خون، سرم و پلاسمای انسان.تشخیص کیفی مستقیم و سریع، نتایج در 10 دقیقه، پایداری خوب، قابل نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ماه، با حساسیت بالا، ویژگی بالا و دقت بالا.

 • Hepatitis A Virus Antibody Rapid Test

  تست سریع آنتی بادی ویروس هپاتیت A

  تست سریع آنتی بادی ویروس هپاتیت A بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد و در یک مرحله قابل انجام است.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و نتایج را می توان در 15 دقیقه خواند.پایدار است و تا 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

 • Mononucleosis(Mono)Rapid Test

  مونونوکلئوز (مونو) آزمایش سریع

  آزمایش سریع مونونوکلئوز از اصل واکنش آنتی بادی-آنتی ژن بسیار اختصاصی استفاده می کند.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تشخیص کیفی مستقیم و سریع، نتایج در 5 دقیقه، پایداری خوب، قابل نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ماه، حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

 • COVID-19 / Influenza A&B Antigen Test Kit

  COVID-19 / کیت تست آنتی ژن A&B آنفولانزا

  تست آنتی ژن ویروس آنفلوانزا A+B از اصل فنی روش ساندویچ آنتی بادی دوگانه استفاده می کند.این یک تست آنتی ژنی با حساسیت، ویژگی و دقت بالا است.این یک آزمایش غربالگری سریع در مراحل اولیه عفونت است، انجام آن آسان است، نیازی به تجهیزات کمکی نیست، نمونه‌ها را می‌توان در هر زمانی برداشت کرد و به راحتی قابل تفسیر است.آزمایش سریع است و نتایج را می توان در 15 دقیقه تفسیر کرد.

 • Malaria P.f./Pan Antigen Rapid Test Cassette (Whole Blood)

  کاست تست سریع آنتی ژن مالاریا Pf/Pan (خون کامل)

  تست سریع آنتی ژن مالاریا Pf/Pv یک تست سریع و کیفی برای تشخیص افتراقی HRP2 مخصوص پلاسمودیوم فالسیپاروم و pLDH (پلاسمودیوم لاکتات دهیدروژناز) مخصوص پلاسمودیوم ویواکس در خون کامل انسان است.

 • Dengue NS1 Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن دنگی NS1

  تست سریع آنتی ژن دنگی NS1 بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد، پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تشخیص کیفی مستقیم و سریع، نتایج در 15 دقیقه، پایداری خوب، قابل نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ماه، حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

 • Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette colloidal gold method

  روش دنگی IgG/IgM تست سریع کاست روش طلای کلوئیدی

  کاست تست سریع IgG/IgM دنگی IgG و IgM را به DENV از طریق تفسیر بصری توسعه رنگ تشخیص می‌دهد.آنتی ژن های DENV، ضد IgG انسانی و ضد IgM انسانی برای تشخیص آنتی بادی های خاص در نمونه های خون کامل، سرم یا پلاسما استفاده می شود.

 • FLU A +B Antigen Rapid Test Cassette colloidal gold method

  FLU A +B آنتی ژن سریع تست کاست روش طلای کلوئیدی

  کاست تست سریع آنتی ژن FLU A +B از اصل فنی روش ساندویچ آنتی بادی دوگانه استفاده می کند.این یک تست آنتی ژنی با حساسیت، ویژگی و دقت بالا است.این یک آزمایش غربالگری سریع در مراحل اولیه عفونت است، انجام آن آسان است، نیازی به تجهیزات کمکی نیست، نمونه‌ها را می‌توان در هر زمانی برداشت کرد و به راحتی قابل تفسیر است.آزمایش سریع است و نتایج را می توان در 15 دقیقه تفسیر کرد. این یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن های A و B آنفولانزا در نمونه های سواب بینی/نازوفارنکس است.

 • H. pylori Antibody Rapid Test

  تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری

  تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری یک آزمایش ساده است که از ترکیب ذرات پوشش داده شده با آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری و ضد IgG انسانی برای تشخیص کیفی و انتخابی آنتی بادی های هلیکوباکتر پیلوری در خون، سرم یا پلاسما استفاده می کند.

 • H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette colloidal gold method

  روش کاست تست سریع آنتی ژن H.Pylori طلای کلوئیدی

  آزمایش آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری از اصل فنی روش ساندویچ آنتی بادی دوگانه استفاده می کند.هیچ دستگاه خاصی مورد نیاز نیست، آسان برای کار؛تشخیص یک مرحله ای عفونت هلیکوباکتر پیلوری.تشخیص کیفی مستقیم و سریع، نتایج در 10 دقیقه، پایداری خوب، قابل نگهداری در دمای اتاق به مدت 24 ماه، با حساسیت بالا، ویژگی بالا و دقت بالا

12بعدی >>> صفحه 1/2