هپاتیت A

  • Hepatitis A Virus Antibody Rapid Test

    تست سریع آنتی بادی ویروس هپاتیت A

    تست سریع آنتی بادی ویروس هپاتیت A بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد و در یک مرحله قابل انجام است.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و نتایج را می توان در 15 دقیقه خواند.پایدار است و تا 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.