کیت تست آنتی ژن COVID-19

 • Disposable saliva sample collector (COVID-19 TEST)

  جمع آوری نمونه بزاق یکبار مصرف (تست COVID-19)

  جمع‌آوری نمونه بزاق یکبار مصرف برای جمع‌آوری، نگهداری و انتقال نمونه‌های بزاق فردی در نظر گرفته شده است و نمونه‌های بزاق جمع‌آوری‌شده برای آزمایش اسید نوکلئیک COVID-19 استفاده می‌شود.محیطی: نتایج بازرسی را بدون کاغذ دریافت کنید.دقت بالا, نتایج آزمون معتبر ارائه شده توسط موسسات حرفه ای.نمونه برداری راحت است فقط بزاق را به آرامی تف کنید تا نمونه را بگیرید.راحت: نمونه ها پایدار هستند و در دمای اتاق بدون انتقال زنجیره سرد نگهداری می شوند.ایمن: دردlمجموعه ess، هیچ آسیبی برای بدن انسان ندارد.بافر تثبیت نمونه عملکرد غیرفعال کردن ویروس و جلوگیری از تخریب اسید نوکلئیک را دارد و می تواند به طور موثر از تخریب جلوگیری کند و به طور موثر از آسیب ناشی از نشت حمل و نقل جلوگیری کند.این کار را می توان از طریق استقلال فردی انجام داد یا شرکت ها بزاق را به صورت مرکزی جمع آوری کرده و آن را برای آزمایش به موسسات معتبر ارسال می کنند، که می تواند به طور موثر از نتایج آزمایش نادرست ناشی از عملکرد نامناسب شخصی و افراد، صاحبان مشاغل و حاکم جلوگیری کند.nحدودnدر مورد C بیاموزیدOعفونت VID-19 از طریق اپلت APP و ایزوله موثر برای کنترل سریع گسترش epidامیک

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit(Oropharyngeal)

  کیت تست آنتی ژن COVID-19 (SARS-CoV-2) (اوروفارنکس)

  یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی قابل اعتماد و سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن های اختصاصی SARS-CoV-2 موجود در اوروفارنکس انسان،
  ارائه تشخیص سریع کیت غربالگری آنتی ژن در چند دقیقه، کارکرد ساده، تفسیر آسان، نتایج را می توان در 10 دقیقه تفسیر کرد.

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva)

  کیت تست آنتی ژن COVID-19 (SARS-CoV-2) (بزاق)

  این محصول برای تشخیص کیفی آنتی ژن کروناویروس جدید (SARS-CoV-2) در نمونه های بزاق انسان در شرایط آزمایشگاهی استفاده می شود.کیت آزمایش کووید-19 آب یک مرحله ای استفاده آسان، بدون نیاز به تکان دادن بینی بدون آسیب، باعث اعتیاد و تحریک می شود.دستورالعمل‌های ویدیویی آسان‌تر برای راهنمایی شما در این فرآیند.

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit

  کیت تست آنتی ژن COVID-19 (SARS-CoV-2).

  کاست تست سریع آنتی ژن COVID-19 یک روش ایمونواسی جریان جانبی است که برای تشخیص کیفی آنتی ژن های نوکلئوکپسید SARS-CoV-2 در سواب نازوفارنکس و سواب بینی افراد مشکوک به COVID-19 توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در نظر گرفته شده است.